Disclaimer - Privacy - Copyright

Afwijzing van aansprakelijkheid

Geboortelijst.be BV zet alles in het werk om de website http://www.geboortelijst.be , http://www.listedenaissance.be, etc.. beschikbaar, juist en up-to-date te houden maar kan geen garantie bieden met betrekking tot de juistheid, de volledigheid en het up-to-date zijn van de gegevens op de website. Geboortelijst.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele onderbreking van de beschikbaarheid van de site en evenmin voor de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van een onderbreking. De teksten op de website hebben een louter informatief karakter en kunnen niet als persoonlijk advies aan bezoekers worden beschouwd. Geboortelijst.be BV is niet aansprakelijk voor de inhoud op websites die van of naar http://www.geboortelijst.be, http://www.listedenaissance.be, etc.. linken en evenmin voor schade die zou volgen door het raadplegen van die websites.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Geboortelijst.be BV respecteert en beschermt de persoonlijke levenssfeer van zijn klanten en bezoekers. De persoonsgegevens die worden aangeboden via de website worden alleen gebruikt voor de goede werking van Geboortelijst.be BV. Geboortelijst.be BV zal de persoonsgegevens van de gebruikers niet aan derden verkopen of overmaken zonder voorafgaande toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft het recht om kennis te nemen van zijn persoonsgegevens en is gerechtigd alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben kosteloos te doen verbeteren.

Copyright

© Niets uit http://www.geboortelijst.be, http://www.listedenaissance.be, etc.. mag geheel of gedeeltelijk worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden door middel van druk, foto- kopie, microfilm of op welke wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Geboortelijst.be BV.